TRANG CHỦ GIỚI THIỆU
KHÁCH HÀNG ĐẠI LÝ
Previous
DANH MỤC SẢN PHẨM
Liên Kết Web Site
Lượt Truy Cập

Nhập mã/Tên sản phẩm:Đầu dò thermcouple (TC) thường được ứng dụng trong các lĩnh vực cần thời gian đáp ứng nhanh. Tầm đo của đầu dò TCJ là 0 ÷ 600°C (32 ÷ 1112°F) và của đầu dò TCK là 0 ÷ 1150°C (32 ÷ 2102°F), độ chính xác theo chuẩn IEC584-2. 
Các Models

TJ6
TJ6

Mã số: TJ6
Tên: TJ6


TK6
TK6

Mã số: TK6
Tên: TK6


TJD215
TJD215

Mã số: TJD215
Tên: TJD215


TJD320
TJD320

Mã số: TJD320
Tên: TJD320


TKD215
TKD215

Mã số: TKD215
Tên: TKD215


TKD320
TKD320

Mã số: TKD320
Tên: TKD320


CMJ
CMJ

Mã số: CMJ
Tên: CMJ


CMK
CMK

Mã số: CMK
Tên: CMKVideo clips
Tin tức mới
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Bùi Tấn Phong
0941525427 - 0918138008
   
 


    Mobile: 091 813 8008   
Email: dixell@dixell.com.vn